Chuyên mục | Quả Cầu, Đĩa Thất Tinh
Đĩa thất tinh thạch anh vàng non GM084

Đĩa thất tinh thạch anh vàng non GM084

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh đá thạch anh vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính đĩa): 12cm + Khối lượng: 450g + Ý nghĩa: mang lại quan hệ gia đình thuận hoà,thăng tiến về công danh tài lộc và may mắn,có quý nhân giúp đỡ,chống kẻ tiểu nhân. Hợp […]

Giá: 1,365,000 VNĐ  Đặt mua
Đĩa thất tinh t/a trắng lớn HM138

Đĩa thất tinh t/a trắng lớn HM138

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh bằng thạch anh trắng đế mica (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 3cm + Khối lượng: 420g + Ý nghĩa: Thất tinh trận kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, mở […]

Giá: 3,060,000 VNĐ  Đặt mua
Đĩa thất tinh đông linh lớn HM140

Đĩa thất tinh đông linh lớn HM140

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh bằng đa ngọc đông linh đế mica (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 13cm + Khối lượng: 420g + Ý nghĩa: Thất tinh trận kích hoạt vận khí của sao Bát bạch, mang may mắn cho người sử dụng, có quý nhân phù trợ, […]

Giá: 2,448,000 VNĐ  Đặt mua
Đĩa thất tinh T/A vàng lớn HM094

Đĩa thất tinh T/A vàng lớn HM094

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đĩa thất tinh đá thạch anh vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính đĩa): 12cm + Khối lượng: 450g + Ý nghĩa: mang lại quan hệ gia đình thuận hoà,thăng tiến về công danh tài lộc và may mắn,có quý nhân giúp đỡ,chống kẻ tiểu nhân. Hợp […]

Giá: 1,326,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-5538

Quả cầu đá hồng vân M194-5538

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 11 cm. + Khối lượng: 1457 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 5,538,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-5288

Quả cầu đá hồng vân M194-5288

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10.8 cm. + Khối lượng: 1391 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 5,288,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-3063

Quả cầu đá hồng vân M194-3063

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 9.2 cm. + Khối lượng: 805 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 3,063,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-2984

Quả cầu đá hồng vân M194-2984

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 9.1 cm. + Khối lượng: 784 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 2,984,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-2968

Quả cầu đá hồng vân M194-2968

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 9 cm. + Khối lượng: 708 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 2,968,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-2364

Quả cầu đá hồng vân M194-2364

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 8.3 cm. + Khối lượng: 602 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 2,364,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-1940

Quả cầu đá hồng vân M194-1940

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 8 cm. + Khối lượng: 508 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 1,940,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-1778

Quả cầu đá hồng vân M194-1778

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.6 cm. + Khối lượng: 465 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 1,778,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-1472

Quả cầu đá hồng vân M194-1472

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.2 cm. + Khối lượng: 384 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 1,472,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá hồng vân M194-1362

Quả cầu đá hồng vân M194-1362

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng vân- Tên khoa học Rhodonite (tường vi thạch) (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7 cm. + Khối lượng: 355 gr + Ý nghĩa: Quả cầu hồng vân – Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán […]

Giá: 1,362,000 VNĐ  Đặt mua
Quả cầu đá đỏ bích M192-2170

Quả cầu đá đỏ bích M192-2170

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá đỏ bích (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 9 cm. + Khối lượng: 784 gr + Ý nghĩa: Quả cầu đỏ bích có tác dụng thúc đẩy năng lượng vật lý, giúp cân bằng sự rung động của cơ thể. Là loại đá bảo […]

Giá: 2,170,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 3 của 20